Privacy Policy - Skitle CMS

Privacy- en cookieverklaring Blockz Applications B.V.

Voor het gebruik van onze ICT-diensten en via de website blockzapps.com of het Blockz SaaS platform kunnen privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens worden verwerkt. Blockz Applications B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
 
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
 
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.
 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 november2020.
 
Uw account
Bij een aantal van onze diensten kunt u via onze website of platform inloggen op een digitale omgeving. Hiervoor moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen. Op basis van de voornoemde gegevens wordt door ons een account aangemaakt, waarop u kunt inloggen met de betreffende gegevens.
 
Met betrekking tot uw account kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken: uw NAW-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres, betalingsgegevens en IP-adres. Deze informatie hebben wij nodig vanwege de overeenkomst die wij met u sluiten. De voornoemde gegevens worden door ons bewaard tot u het account opheft.
 
Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.
 
Voor het afhandelen van een bestelling gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres en betalingsgegevens. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond en tot zeven jaar daarna. Dit is de wettelijke (administratieve) bewaarplicht.
 
Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is in het kader van onze dienstverlening of als de wet zegt dat voorschrijft. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.
 
Voor het leveren van bepaalde diensten werken wij samen met bepaalde bedrijven. Het is mogelijk dat deze bedrijven uw persoonsgegevens verwerken in het kader van uw overeenkomst met ons. Dit is nodig om u te kunnen leveren wat overeengekomen is. Een voorbeeld is het Office 365 tennant portaal en Business Central van Microsoft. Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie. Wij hebben strikte afspraken met hen en zij moeten de Europese privacywetgeving naleven.

Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.
 
Wij gebruiken alleen cookies die ervoor zorgen dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Een voorbeeld hiervan is het kunnen onthouden dat u ingelogd bent op het platform.
 
In- en uitschakelen van cookies  
U kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door uw browser-instellingen te wijzigen (bekijk de browser hulp pagina voor exacte instructies). Let op: het is mogelijk dat onze website niet optimaal werkt als cookies zijn uitgeschakeld.
 
Verwijderen van cookies  
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.
 
Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. In dit kader maken wij onder meer gebruik van beveiligde verbindingen (Transport Layer Security/Secure Sockets Layer, afgekort TLS/SSL) waarmee de informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd voor derden.
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer de wet, onze website of dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.
 
Inzage en wijzigen van uw gegevens
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie hiervoor de contactgegevens hieronder.
 
Verder willen wij u erop wijzen dat u een aantal wettelijke rechten heeft. Zo kunt u:
uitleg krijgen van ons over welke persoonsgegevens wij precies van u verwerken en op welke manier wij dat doen;
inzage krijgen in de persoonsgegevens die wij van u hebben;
eventuele foutieve persoonsgegevens laten corrigeren;
(verouderde) persoonsgegevens laten verwijderen;
uw toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken;
bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van de persoonsgegevens.
 
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
 
Klacht indienen
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.